Automatyka

ATAG oferuje do swoich kotłów pełną automatykę. Do jej możliwości należą między innymi:

- automatyczne dostosowywanie pracy kotła do warunków zewnętrznych,
- ustalenie dziennego przebiegu temperatury pomieszczeń,
- ustalenie oddzielnej temperatury i jej dobowego cyklu dla każdego z pomieszczeń,
- zarządzanie systemem grzewczym przez internet,
- skomunikowanie z pracą kolektorów solarnych,
- bezprzewodowa komunikacja regulatora pokojowego z kotłem,
- sterowanie układami kaskadowymi,
- efektywna praca w układach mieszanych np. ogrzewania podłogowego z grzejnikowym.

 

brainQ, brainZ 

 Heatapp na tablecie 

mad
  • EKO-TECH-INWEST
    ul. Chełmińska 36
    86-260
    Unisław
  • tel/fax: 566 868 935
  • info@atag.com.pl
  • biuro@atag.com.pl